Före och efter tvätt

 

Före                                                      Efter

 

 

     Flytspackel vid ombyggnad av klädaffär.

 

 

    

 

   Extremt mycket stearin från machall.

 

      

 

    Mätmeko arbetskläder, mycket hårt smutsade med bland annat oljor, sot och metallpartiklar från järnverk.

 

 

  

   VMS arbetskläder hårt smutsade av bland annat oljor.

 

   

    Väldigt nedsmutsad brudklänning, rödvin, gräsfläckar mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adress: Repslagaregatan 17 60225 Norrköping, telefon: 011-166606, fax:011-137341

e-post: tvattshopen@swipnet.se
Tvättshopen ligger centralt i Norrköping; mitt emot P-huset Ankaret